top of page

Huisregels, FAQ en organisatie

Is het festival rolstoelvriendelijk?

 • De Der Aa-kerk is toegankelijk voor minder validen. 

Wat zijn de huisregels?

 • Jonger dan 18? Geen alcohol!

 • Enkel toegang met een geldig entreebewijs. Zorg ook voor legitimatie.

 • Het is niet toegestaan je eigen eten en drinken mee te nemen, op het festival is voldoende lekkers aanwezig.

 • Honden zijn niet toegestaan.

 • Reeds gekochte munten kunnen niet worden ingeruild voor contanten.

 • Houd bij aankomst en vertrek rekening met de omwonenden van de Der Aa-kerk.

 • Bezoekers dienen de instructies van (beveiligings)medewerkers te allen tijde op te volgen. Wanneer nodig, kunnen beveiligers bezoekers fouilleren of tassen controleren.

 • Roken is niet toegestaan, evenals het gebruik van of handel in drugs.

 • Het betreden van het Wijnfestival Groningen is op eigen risico. 

 • Tijdens het Wijnfestival Groningen worden video-opnames en foto’s gemaakt. Door het bezoeken van het wijnfestival geeft u toestemming dat u op beeldmateriaal kunt worden vastgelegd.

 • De beveiligers kunnen wanneer nodig bezoekers die zich niet aan de huisregels houden verwijderen. 

Wie organiseert het festival?

 • Het Wijnfestival Groningen wordt georganiseerd door Stichting Wijnfestival Noord.

Privacyverklaring Stichting Wijnfestival Noord

Via de dienst Stichting Wijnfestival Noord worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Wijnfestival Noord acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Stichting Wijnfestival Noord is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13/05/2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld uw naam en email om informatie aan te vragen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Contactformulier of wedstrijdformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U heeft te alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page